Ngày còn nhỏ và bây giờ

Hồi còn nhỏ không chịu ngủ trưa, trốn đi chơi, bây giờ buổi trưa chỉ được chợp mắt có 30 phút.

Hồi nhỏ có đứa biếng ăn, ăn hết 3 bát cơm là giỏi lắm, lớn lên mới biết kiếm được cơm để ăn mới là giỏi

Lớn lên chút nữa, cứ nghĩ rằng muốn làm đám cưới phải có người yêu, sau này mới biết phải có tiền và nhà nữa.

Hồi nhỏ cứ muốn lớn nhanh để đi khỏi căn nhà tù túng, lớn lên rồi lại muốn nhỏ lại để được trở về nhà.

Hồi nhỏ cứ nghĩ rằng phải đẹp zai thì gái nó mới yêu, lớn lên mới biết phải giàu.

Hồi nhỏ có nhiều kẹo mới có nhiều bạn bè, lớn lên mới biết rằng điều đó vẫn đúng.

Hồi nhỏ muốn đi nhiều nơi gặp nhiều người, nghĩ rằng đó là vui vẻ, bây giờ được ngồi một mình yên bình cũng đã là một hạnh phúc rồi