Thỏa thuận sử dụng

Nếu bạn chấp nhận đọc, tham khảo, trích dẫn hay bất kỳ hình thức nào có liên quan đến việc sử dụng những câu, chữ, đoạn văn, hình ảnh, âm thanh hay ý tưởng được công bố trong những dịch vụ web của Bùi văn Nguyện (viết tắt: Nguyện) tức là bạn đã đồng ý với các thỏa thuận dưới đây và không kiện cáo hay phản bác trong bất cứ trường hợp nào:

Về sự truy cập

Nguyện dùng uy tín và năng lực của cá nhân để nỗ lực hết sức mình nhằm bảo đảm sự an toàn cho tất cả người dùng khi những dịch vụ web của anh ta trong mọi trường hợp lây nhiễm virus, sâu mạng, đánh cắp thông tin cá nhân, hay bất cứ phần mềm nào có khả năng gây ra thiệt hại cho người sử dụng.

Anh ta không đặt bất cứ giới hạn nào về thời gian, không gian cho sự tồn tại của những dịch vụ web của mình. Anh ta không chịu trách nhiệm với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cho việc không thể truy cập, gián đoạn truy cập, từ chối truy cập tại một thời điểm hay không gian nào đó không được báo trước.

Những dịch vụ web này được Nguyện xây dựng dựa trên năng lực, tài chính, thời gian, và ý tưởng của cá nhân anh ta. Anh ta có toàn quyền định đoạt số phận của mọi thông tin trong những dịch vụ web của mình, nghĩa là anh ta có quyền xóa, sửa, cắt ghép, thêm, bớt, thay đổi nội dung bất cứ thông tin nào trong những dịch vụ web đó vào bất cứ thời điểm nào mà anh ta cảm thấy thích hợp.

Về trách nhiệm

Nguyện chịu trách nhiệm về tất cả mọi nội dung thông tin cung cấp, lưu trữ, truyền đi trên những dịch vụ web của mình, bảo đảm không vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

Anh ta PHẢN ĐÔÍ bất cứ hành động nào (bao gồm và không giới hạn) cố tình suy diễn, diễn giải lại, biên dịch, dịch ý, kể lại, rút ngắn, phát triển, biên tập lại, liên tưởng, đặt giả thuyết, kết luận, cắt ghép, sửa đổi, biến đổi cấu trúc câu chữ nguyên thủy… mà không được sự đồng ý bằng văn bản, email của anh ta, anh ta từ chối nhận trách nhiệm đối với những hệ quả có thể xảy ra bởi các hành động này.

Anh ta KHÔNG chấp nhận bất kỳ hình thức đăng tải lại, trích dẫn, cắt ghép một phần hay toàn bộ nội dung để đăng lại ở một nơi khác mà không được sự đồng ý bằng văn bản hay email của anh ta. Hành động này sẽ bị coi là Vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ và bạn có thể sẽ bị anh ta kiện theo Luật bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ nước Việt Nam.